UAB „MONAXIS“ Pirkimo internetu taisyklės

Redakcija įsigalioja nuo 2023 01 14

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU –  TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS www.monaxis.lt INTERNETO SVETAINĖJE.

 1. Bendrosios nuostatos

1.1.         Šios pirkimo taisyklės („Taisyklės“) reglamentuoja UAB „Monaxis“ („Pardavėjas“) valdomoje interneto svetainėje www.monaxis.lt („Internetinė parduotuvė“) parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklių 5.1. punkte nurodytiems asmenims („Pirkėjai“) sąlygas.

1.2.         Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių  ir paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Internetinėje parduotuvėje.

1.3.         Pirkėjui rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities poreikiams.

1.4.          Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

1.5.          Pirkimo – pardavimo sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos lietuvių kalba.

 

 1. Informacija apie Pardavėją

2.1.          Pardavėjas yra UAB „Monaxis“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti  bendrovė, Monaxis, buveinė registruota adresu Užupio g. 8-12, Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas
302657332, PVM mokėtojo kodas LT100006352916

. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

2.2.         Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.

2.3.         Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

 

 1.  Prekės ir paslaugos

3.1.         Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2.         Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose Internetinėje parduotuvėje.

3.3.         Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.4.         Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms ar paslaugoms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų užsakymo kiekį ar užsakymų kiekį.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas

4.1.         Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.

4.2. Prieš patvirtindamas savo susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Internetinės parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

 

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

5.1.         Internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali:

 1. a) vartotojai – fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, ketinantys įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais;
 2. b) fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, kurie nėra vartotojai (t.y. ketinantys įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais) ar juridiniai asmenys. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Internetinėje parduotuvėje nustatyta tvarka;
 3. c) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis.

5.3. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.4.         Užsakomų Prekių krepšeliui, kuris mažesnis nei 9,99 Eur. taikomas nustatyto dydžio administracinis mokestis.

5.5.         Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Internetinėje parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.  Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.6.         Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta kai įvykdomos visos šios sąlygos: (i) Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų nurodo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją (įskaitant savo duomenis, prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą); ir (ii) susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir pilnai apmoka užsakymą..

5.7.         Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 11.1 punkto b dalyje nurodytą mokėjimo būdą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.8.         Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

5.9.         Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

5.10.         Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad Sąskaita faktūra pirkėjui atiduodama kartu su prekėmis. Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia Prekes) dienos data.

5.11.      Tuo atveju, jeigu, sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, paaiškėja, kad Pardavėjas neturi galimybės pristatyti prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad jos nėra sandėlyje arba ji išimta iš asortimento arba atsiranda tiekimo sutrikimų arba iš esmės pasikeičia rinkos situacija (pvz., staigiai ir reikšmingai pakyla prekės rinkos kaina, sumažėja pasiūla ir pan.) arba jeigu Pardavėjas negali įvykdyti užsakymo dėl kitų objektyvių priežasčių, tai Pardavėjas turi teisę, nemokėdamas jokių kompensacijų Pirkėjui, vienašališkai nutraukti Pirkimo – pardavimo sutartį, informuodamas apie tai Pirkėją. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 

 1. Teisė keisti taisykles

6.1.         Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

 1. a) apmokėjimo sąlygų keitimo;
 2. b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2.         Kiekvieną kartą užsisakant prekes ar paslaugas, pirkimo – pardavimo sutarties tarp sudarymo tikslu bus taikoma tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

 

 1. Teisė atsisakyti sutarties. Prekių grąžinimas

7.1.         Pirkėjas – vartotojas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo (gavimo) dienos, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nurodyta Taisyklių 5.4; 8.1; 8..3 punktuose, išlaidų, atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

7.2.         Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties netaikoma šioms sutartims:

 1. a) pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
 2. b) greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 3. c) supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 4. d) Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 5. e) supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
 6. f) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus Sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
 7. g) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos

7.3.         Pirkėjas – vartotojas sutarties gali atsisakyti Pardavėjo fizinėje parduotuvėje „MONAXIS“ užpildydamas pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą arba laisvos formos pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą atsiųsdamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@monaxis.lt. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą į Prekių išdavimo vietą arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo.

7.4.         Prekės grąžinamos  artimiausioje Pardavėjo parduotuvėse „MONAXIS“, atsižvelgiant į toliau numatytas išimtis.

7.5.         Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti sutarties pateikimo dienos grąžina arba perduoda prekes Pardavėjui arba jas perduoda Pardavėjo įgaliotam asmeniui.Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

7.6.         Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui – vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad pirkėjas aiškiai pasirinko kitą prekės pristatymo būdą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias prekės pristatymo būdas.

7.7.         Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

7.8.      Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos.

7.09.      Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) ar užsakymo numerį.

7.10.      Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

7.11.      Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.9 ir 7.10 punktams. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

7.12.      Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:

 1. a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
 2. c) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;
 3. d) Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 7.6 punktu.

7.13.      Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

 

 1. Pristatymas

Pristatymas į namus

8.1.         Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.2.         Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio, tūrio ir kainos. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“.

8.3.         Prekių iškrovimo ir užnešimo paslaugos užsakomos atskirai iki apmokėjimo už Prekes. Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės iškrovimo ir užnešimo paslaugas apmoka Pardavėjas. Aktualūs iškrovimo ir užnešimo paslaugų dydžiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“.

8.4.         Pirkėjo užsakymas įvykdomas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 16 dalyje).

8.5.         Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu.

8.6.         Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi yra gabenamos iš skirtingų sandėlių. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas.

8.7.         Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui.

8.8.         Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis, nurodytomis skiltyje „Grąžinimas ir garantija“.

8.9.         Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

8.10.      Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

8.11.      Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

8.12.      Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.13.      Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.14.      Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

Atsiėmimas parduotuvėje

8.15.      Pirkėjo pasirinkimu, išskyrus išimtis, numatytas skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“, internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos UAB „Monaxis“ parduotuvėse „MONAXIS“.

8.16.      Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba trumpąja SMS žinute apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

8.17.      Įprastai Prekių paruošimo atsiėmimui terminai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“ nurodytais terminais.

8.18.      Užsakytas Prekes (jei užsakymas apmokėtas) būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.

8.19.      Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

8.20.      Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:

 1. a) nurodyti užsakymo numerį;
 2. b) pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

8.21.      Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

8.22.      UAB „Monaxis“ parduotuvių, kuriose galima atsiimti Prekes sąrašas pateikiamas skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas.

8.23.      Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

 1. a) nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;
 2. b) Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

8.24.      Papildoma informacija, susijusi su Prekių pristatymu, pateikiama skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“.

 

 1. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos

9.1.        Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.  .

9.2.        Į Internetinėje parduotuvėje skelbiamą prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos papildomai, galutinę mokėtiną sumą nurodant suformavus prekių krepšelį.

9.3.        Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu („PVM“).  Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, ir Pardavėjui dėl to kyla prievolė taikyti pasikeitusį PVM tarifą, tuomet prekių ir paslaugų kaina yra automatiškai perskaičiuojama , atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

9.4.         Prekių kainos neapima užsakymo paruošimo, pristatymo ir prekių užnešimo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos internetinėje parduotuvėje gali keistis. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas ir atsiėmimas“.

9.5.         Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad, dėl techninės ar žmogiškosios klaidos, dalis prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą. Pirkėjui neatlikus prieš tai einančiame sakinyje nurodytų veiksmų per Pardavėjo nustatytą protingą terminą, Pardavėjas turi teisę vienašališkai be jokių nuotolių sau nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.  . Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

 

 1. Dėl atvirkštinio PVM taikymo

10.1.      Nuo 2019.08.01 standiesiems diskams, nešiojamiesiems kompiuteriams, planšetėms, mobiliesiems telefonams, medienai (rąstams – skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys; lentos, lenteles – pailgi 3–40 mm storio ir ne siauresnius kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai; tašai, tašeliai – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjautus, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesnius ir platesnius kaip 40 mm pjautinės medienos gabalai) ar kitoms pagal  taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Atvirkštinis PVM nebus taikomas, jeigu užsakymą pateikęs PVM mokėtojas padarys apmokėjimą ne iš jam priklausančios banko sąskaitos. Taikant atvirkštinį PVM nuolaidos nėra taikomos.

 

 1. Apmokėjimas

11.1.      Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti.

 1. a) naudodamasis elektronine bankininkyste;
 2. b) atsiskaitymas bankiniu pavedimu;
 3. c) kitais Internetinėje parduotuvėje nurodytais būdais.

11.2.      Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą pagal duomenis nurodytus siunčiamame užsakyme, mokėjimo paskirtyje būtina nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

11.2.1.  Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas vykdyti.

11.3.      Pirkėjui pasirinkus 11.1a punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

Pirkėjui pasirinkus 11.1b punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo apmokėti per 3 kalendorines dienas. Per šį terminą neapmokėjus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.

11.4.      Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą:

 1. a) kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes – 11.1(a), 11.1(d) ir 11.2 punktų atveju;
 2. b) kai gaunamas patvirtinimas dėl finansavimo suteikimo – 11.1(c) punkto atveju;
 3. c) nedelsiant, po užsakymo atlikimo, kaip tai numatyta 5 dalyje – 11.1(b) punkto atveju.

11.5.      Internetinė parduotuvė „Tax Free“ paslaugos neteikia.

11.6.      Detalesnė informacija, susijusi su apmokėjimu, pateikiama skiltyje „Atsiskaitymas“.

 

 1. Pirkėjo pareigos

12.1.      Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

12.2.      Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

12.3.      Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

12.4.      Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

12.5.      Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 1. Pardavėjo pareigos

13.1.      Pardavėjas įsipareigoja:

 1. a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
 2. b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2.      Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

 

 1. Prekės kokybė ir garantija

14.1.     Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.

14.2. Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 metų kokybės garantija, neatsižvelgiant į tai, koks garantijos terminas nurodytas Internetinėje parduotuvėje pateiktuose prekės aprašymuose ar kartu su preke gamintojo pateiktoje informacijoje apie prekę. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma 1 metų kokybės garantija, neatsižvelgiant į tai, koks garantijos terminas nurodytas Internetinėje parduotuvėje pateiktuose prekės aprašymuose ar kartu su preke gamintojo pateiktoje informacijoje apie prekę. Garantijos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose.

14.3.      Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

14.4.      Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali UAB „Monaxis“ parduotuvės prekių grąžinimo skyriuje arba elektroniniu paštu info@monaxis.lt.

14.5.      Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti tokią informaciją:

 1. a) Prekės užsakymo numerį;
 2. b) įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
 3. c) pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.

14.6.      Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

 1. a) Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
 2. b) atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;
 3. c) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 4. d) grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.

14.7.      Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

14.8.      Garantinės priežiūros klausimais Pirkėjas turi kreiptis info@monaxis.lt . pašto adresu .

 

 1. Atsakomybė

15.1.      Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

15.2.      Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.

15.3.      Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

15.4.      Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiose Taisyklėse nustatytus apribojimus.

15.5.      Pardavėjui, pažeidus Pirkimo – pardavimo  sutartį, jo atsakomybė yra apribojama ir:

(i) jis neatsakys už Pirkėjo negautą pelną, verslo, pajamų, prestižo praradimą arba netiesioginius nuostolius arba žalą, taip pat Pirkėjo nuostolius, atsiradusius tenkinant Pirkėjo kontrahentų sutartinių pagrindu pareikštas pretenzijas dėl netesybų ar nuostolių atlyginimo, net jeigu tokie nuostoliai gali būti numatyti arba Padavėjui buvo pranešta ar apie tai, kad  Pirkėjas gali patirti tokių nuostolių, arba Padavėjas apie tai žino, arba pagrįstai turėjo žinoti; ir

(ii) dėl bet kurių nuostolių arba žalos maksimali suma bet kuriuo atveju negali viršyti užsakymo, su kuriuo susijęs pažeidimas, kainos.

15.6.      Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 

 1. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

16.1.      Jeigu Pardavėjas  nebegali visiškai arba iš dalies įvykdyti pirkimo – pardavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, kaip antai valdžios veiksmų, karo, riaušių, teroro akto, sukilimo, pilietinių neramumų, sabotažo arba kitokių neramumų, nelaimingo atsitikimo, gaisro, potvynio, sprogimo, gamyklai arba įrenginiams padarytos žalos, epidemijos, pandemijos, karantino, apribojimų arba bet kurios kitos priežasties ir, bendresne prasme, bet kurių kitų nuo šalies nepriklausančių aplinkybių arba situacijų, kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti, užkirsti joms kelią arba jų įveikti protingomis bei rūpestingomis pastangomis,  tai Pardavėjas neatsako už savo  įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą tiek, kiek tai tiesiogiai lėmė toks įvykis. Įsipareigojimų negalintis vykdyti Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti Pirkėjui (ar paskelbti apie tai viešai) vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ir pateikti informaciją apie numatomą tokių nenugalimos jėgos aplinkybių trukmę bei apie tai, kaip ir kiek jis gali neturėti galimybės vykdyti savo įsipareigojimų arba vėluoti juos įvykdyti.

16.2.      Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

16.3. Jei Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai trunka ilgiau kaip 60 dienų, bet kuri šalis įgyja teisę  nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

 

 1. Informacijos siuntimas

17.1.      Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

17.2.      Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@monaxis.lt arba įprastą laišką UAB „Monaxis“, Ateities g. 15, Vilnius. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai elektroninio pašto laišku). Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.

17.3.      Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

 1. Kitos nuostatos

18.1.      Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

18.2.     . Visa informacija, kuri pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

18.3.      Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.

18.4.      Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

18.5.      Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

18.6.      Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

18.7.      Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18.8.      Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18.9.      Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.